Grad Crikvenica, sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16) objavljuje Plan nabave. Sve izmjene i dopune plana nabave Grada Crikvenice objaviti će se na internetskim stranicama Grada.

2017


2016


2015


2014


2013


2012