Grad Crikvenica, sukladno članku 20. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13) objavljuje Plan nabave. Sve izmjene i dopune plana nabave Grada Crikvenice objaviti će se na internetskim stranicama Grada.

2017

2016


2015


2014


2013


2012