Grad Crikvenica, sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) objavljuje Plan nabave. Sukladno čl. 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN br. 101/2017), Grad Crikvenica objavljuje Plan nabave i sve njegove kasnije promjene u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH.

2018


2017


2016


2015


2014


2013


2012