Javni poziv o iskazivanju interesa za imenovanjem osoba  na mjesto sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci

Odredbom članka 119. Zakona o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22 i 60/22, dalje: Zakon) propisano je da suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština, odnosno Gradska Skupština Grada Zagreba po pribavljenim prijedlozima općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruge poslodavaca i gospodarske komore te se prije imenovanja sudaca porotnika mora pribaviti mišljenje predsjednika odgovarajućeg suda o predloženim kandidatima. 

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja županijske skupštine Primorsko-goranske županije traži Grad Crikvenicu pribavljanje prijedloga za imenovanje sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Rijeci, vodeći pri tome računa o ravnomjernoj zastupljenosti oba spola.

Člankom 41. Zakona o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15 i 126/19) propisano je da u Vijećima za mladež, uz suce za mladež, u suđenju sudjeluju i suci porotnici za mladež, a koji se imenuju iz reda profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama. Dalje, člankom 45. istoga Zakona propisano je da Vijeće za mladež županijskog suda sudi u prvom stupnju u sastavu od jednog suca za mladež i dva suca porotnika za mladež, a u drugom stupnju sudi u sastavu od tri suca, od kojih je najmanje jedan sudac za mladež te da u sastavu Vijeća za mladež suci porotnici ne smiju biti osobe istog spola.

Nadalje, odredbom članka 117. Zakona propisano je da za suca porotnika može biti imenovan punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika, a člankom 118. istog Zakona propisano je da se odredbe toga Zakona koje se odnose na suce (profesionalce), primjenjuju i na suce porotnike, ako zakonom nije drugačije određeno. Tako je odredbom članka 90. stavka 1. citiranog Zakona propisano da sudac (porotnik) ne smije biti član političke stranke niti se baviti političkom djelatnošću (npr. članovi predstavničkih tijela izabrani s liste grupe birača).

Također, člankom 91. Zakona propisano je da sudac ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe, kao i da ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti. Protiv istih ne smije se voditi kazneni postupak, odnosno osoba ne smije imati nikakvih drugih zakonskih razloga zbog kojih ne bi bila dostojna obnašanja dužnosti suca porotnika.

Grad Crikvenica stoga objavljuje javni poziv kojim poziva sve zainteresirane koji zadovoljavaju prethodno navedene uvjete i koji imaju želju i volju biti suci porotnici za mladež Županijskog suda u Rijeci da se jave pisanim putem na adresu: Grad Crikvenica, Kralja Tomislava 85, 51260 Crikvenica, s naznakom: „prijava za suca porotnika za mladež“, putem e-maila na adresu: sara.kolak@crikvenica.hr ili osobno, u roku od 15 dana od objave ovog javnog.

Skip to content