Odluka o privremenoj zabrani i ograničenju građevinskih radova za 2022. godinu

Temeljem odredbi  članka  132. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13 ) Gradsko vijeće Grada Crikvenice donosi  Odluku  o zabrani i ograničenju građevinskih radova za vrijeme turističke sezone. Istom zakonskom odredbom  predviđena je mogućost  uvođenja privremene zabrane i ograničenja građevinskih radova  tijekom kalendarske godine. Moguće je  privremeno zabraniti izvođenje zemljanih radova i radova na izgradnji konstrukcije građevina.

Izrađen je  prijedlog Odluke o privremenoj zabrani i ograničenju građevinskih radova za 2022. godinu  te se isti upućuje na savjetovanje s javnošću.

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama, jedinice lokalne samouprave dužne su provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kad se njima utječe na interes građana i pravnih osoba.

Na taj se način želi upoznati javnost sa predloženim Nacrtom i pribaviti mišljenja, primjedbe i prijedloge zainteresirane javnosti, kako bi predloženo, ukoliko je zakonito i stručno utemeljeno, bilo prihvaćeno od strane donositelja odluke i u konačnosti ugrađeno u odredbe odluke.

Javno savjetovanje otvoreno je od  15.11. 2021.godine  do  15.12.2021. godine

PRIVITAK:

Skip to content