Predstavljena brošura: Izgradnja tunera u Dramlju i Jadranovu
Kategorija:
Novosti

U prostoru Gradske uprave Grada Crikvenice održano je danas predstavljanje brošure „Izgradnja tunera u Dramlju i Jadranovu“, koja je nastala u sklopu provedbe istoimenog projekta Grada Crikvenice financiranog sredstvima LAGUR-a „Tunera“, odnosno Ministarstva poljoprivrede, Uprave ribarstva, iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.

Gradu Crikvenici dodijeljena je potpora iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u iznosu od 409.399,63 kune (54.336,67 eura), čime su izgrađene dvije tunere na lokacijama uvala Bršćanovica, Kačjak u Dramlju, te u uvali Perčin u Jadranovu.

U ime Grada Crikvenice prisutne je pozdravila zamjenica gradonačelnika Ivona Matošić Gašparović koja je istaknula stoljetnu ribarstvenu tradiciju tunera na našem području u kojoj su tunere u prošlosti imale značajnu ulogu za lokalne ribare, kao i za gospodarstvo našega primorskog kraja za koji je more oduvijek bilo izvor života. „Ove dvije lokacije obogaćene su novim sadržajima koji će goste i građane educirati o ribarstvenoj baštini crikveničkoga akvatorija, kako putem edukativnih tabli tako i putem ove višejezične brošure. Osim ovih dviju tunera, u fazi izgradnje je i ribarska kućica u Selcu, koja predstavlja još jedan projekt u smjeru očuvanja vrijedne tradicijske ribarske i  brodograditeljske baštine.“ – kazala je zamjenica.

Više o projektima koje provodi LAGUR Tunera – Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Tunera, ispričala je voditeljica Anamaria Grubišić, te je posebno istaknula kako su u proteklom operativnom razdoblju raspisane četiri mjere na koje je uspješno prijavljeno 22 projekta. Za sljedeće operativno razdoblje od 2021. – 2027. osigurano je i odobreno preko 2 mil. eura,  te će mjere najviše biti usmjerene jedinicama lokalne samouprave i gospodarskom sektoru ribarstva. „Grad Crikvenica uspješno je aplicirao na sve četiri mjere. Uz tunere, muzeje i edukativne staze vrlo uspješan projekt je bio povećanje svijesti o nutritivnim vrijednostima ribe kod djece u vrtićima. Vjerujem, da ima interesa za nastavak projekta i u budućem operativnom razdoblju.“- istaknula je voditeljica LAGUR-a Tunera.

Denisse Mandekić, viša savjetnica za gospodarstvo, turizam i projekte, kazala je kako je projektom predviđena izgradnja dvije tunere, u uvali Bršćanovica u Dramlju te uvali Perčin u Jadranovu, što je na sveopće zadovoljstvo i realizirano. „Brošurom smo nastojali detaljnije prikazati povijesnu funkciju tunera i općenito njihov značaj za naš kraj, čime ćemo valorizirati lokalnu ribarstvenu tradiciju. Brošura je četvorojezična. U tiskanoj brošuri nalaze se hrvatska i engleska verzija teksta, dok se prijevod na njemački i talijanski može naći skeniranjem QR koda. Našim gostima i posjetiteljima smo na taj način omogućili da saznaju nešto više o našoj tradiciji, što je ujedno bio i jedan od ciljeva ovoga projekta.“

Pročelnica Vjekoslava Glavan naglasila je tradicijsko značenje i isključivo estetsku funkciju tunera. Naime, iako su tunere u prošlosti služile kao osmatračnice i pomoć ribarima, na njih je sada strogo zabranjeno penjanje. Lokacija na Kačjaku je izgrađena na istome mjestu gdje je nekada bila najstarija tunera u Dramlju evidentirana u kartama iz davne 1862. godine.

Tunere su označene info tablama s tematikom ribarstvene povijesti putem kojih će se građani i posjetitelji dodatno informirati o funkcijama tunera i karakteristikama našeg ribarstvenog područja, ribarstvenoj i pomorskoj baštini i tako ovu lijepu priču o crikveničkim tunerama pronijeti nadaleko i naširoko.

PRIVITAK:

Skip to content