Ugradnja smart parking sustava u sklopu projekta „Zelena i pametna Crikvenica“

Naručitelj Grad Crikvenica objavio je dana 08.12.2023.g. nacrt Dokumentacije o nabavi sa nacrtom troškovnika za predmet javne nabave otvorenog postupka: „Ugradnja smart parking sustava u sklopu projekta „Zelena i pametna Crikvenica“ u EOJN RH. Nacrt DoN-a i troškovnika, Naručitelj stavlja na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima i putem internetske stranice Grada Crikvenice.

Primjedbe i prijedloge sudionici na tržištu mogu slati putem sustava EOJN RH (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/) u ostavljenom roku do dana 15.12.2023.g.

PRIVITAK:

Skip to content