Prijedloga Odluke o naknadama članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Crikvenice

U cilju usklađivanja visine naknade članovima Gradskog vijeća Grada Crikvenice s novim Izmjenama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 144/20.) izrađen je  Prijedloga ODLUKE o naknadama članova Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća Grada Crikvenice (u daljnjem tekstu: Odluka).

PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU
Odlukom se naknade članovima Gradskog vijeća Grada Crikvenice određuju u paušalnom mjesečnom iznosu, a članovima radnih tijela sukladno broju sjednica radnih tijela na kojima su nazočni.

OBJAŠNJENJE ODREDBI ODLUKE
Naknada prema ovoj Odluci za predsjednika Gradskog vijeća iznosi 1.250,00 kn mjesečno, za potpredsjednike 1.083,00 kn mjesečno, a za članove Gradskog vijeća 833,00 kn.

Predsjednici radnih tijela Gradskog vijeća Grada Crikvenice ostvarivali bi pravo na naknadu u visini od 400,00 kn po održanoj sjednici na kojoj su bili nazočni, a članovi radnih tijela 250,00 kn.

Sve visine naknada utvrđene su u neto iznosu.

Početak primjene ove Odluke veže se za novi mandat predstavničkog tijela.

Javno savjetovanje otvoreno je od  17. ožujka 2021. do 24. ožujka 2021. godine.

Za više informacija preuzmite privitak.

Skip to content