Prostorni plan uređenja Grada Crikvenice

Tekstualni dio

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Grad Crikvenica
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Prostorni plan uređenja Grada Crikvenice (tekstualni dio) Crikvenica

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice

Grad Crikvenica

Grafički dio

Kartografski prikaz u mj. 1:25000
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice 1. Korištenje i namjena površina Grad Crikvenica
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice 2. Infrastrukturni sustavi i mreže - energetski sustav alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice 2a. Infrastrukturni sustavi i mreže - korištenje voda alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice 2b. Infrastrukturni sustavi i mreže - odvodnja otpadnih voda; obrada, skladištenje i odlaganje otpada alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice 3. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih uvjeta korištenja alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice 3a. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja posebnih ograničenja u korištenju; područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice 3b. Uvjeti korištenja i zaštite prostora - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite alt
Kartografski prikaz u mj. 1:5000
4. Građevinska područja  
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice 4.1. Jadranovo alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice 4.2. Dramalj, Crikvenica alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice 4.3. Crikvenica, Selce alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice 4.4. Selce alt
4a. Građ. područja - područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite  
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice 4a. 1. Jadranovo alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice 4a. 2. Dramalj, Crikvenica alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice 4a. 3. Crikvenica, Selce alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice 4a. 4. Selce alt

Urbanistički planovi uređenja

UPU CRIKVENICA CENTAR
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Korištenje i namjena prostora alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Prometni sustav alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Energetski sustav, pošta i telekomunikacije alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Vodnogospodarski sustav alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Način i uvjeti gradnje alt
UPU DRAMALJ CENTAR
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Korištenje i namjena površina alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Prometni sustav alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Energetski sustav, pošta i telekomunikacije alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Vodnogospodarski sustav alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Oblici korištenja alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Način gradnje alt
UPU JADRANOVO CENTAR
 
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Korištenje i namjena površina alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Prometni sustav alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Energetski sustav, pošta i telekomunikacije alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Vodnogospodarski sustav alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Oblici korištenja alt
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Način gradnje alt
UPU NAZOR ANTIĆ
 
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Crikvenice Korištenje i namjena površina alt

Preporučujemo skidanje PDF-ova desnim klikom miša > Save target as (Internet explorer korisnici) ili Save link as (Firefox korisnici).