Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata - kioska
Objavljeno: 03.03.2019.
Natječaj za prikupljanje ponuda za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata - kioska.

Za više informacija preuzmite privitak.