Obilježavanje 20 godina rada programa inkluzije u Dječjem vrtiću Radost dana 12.03. 2014.
Objavljeno: 11.03.2014.

Danas  11.ožujka održana je tiskovna konferencija povodom  obilježavanje  20 godine rada programa za djecu s teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću Radost. Ravnateljica Martina Magaš sa svojim suradnicama i predstavnici Grada govorili su  o Programu inkluzije  kojim je do  danas obuhvaćeno 40 djece s
različitim teškoćama s područja Grada Crikvenice, Novog Vinodolskog i općine Vinodolske.

Ravnateljica je istaknula  da je od samih početaka u rad programa  uz odgajatelja-defektologa, fizioterapeuta i odgajatelja iz inkluzivne  skupine te stručnog tima uključen je  i čitav tim stručnjaka kako bi se osigurala maksimalna podrška djeci i obiteljima.  Godine djelovanja programa za djecu s teškoćama obilježio je rast od integracije ka inkluziji. Od formiranja posebne skupine za djecu s teškoćama, do stalnog promišljanja kako na što kvalitetniji način postići inkluziju, koja ne podrazumijeva izjednačavanje sve djece, već prihvaćanje i uvažavanje različitosti svakog pojedinca i pružanje  mogućnosti odlučivanja i preuzimanja odgovornosti.

Djelatnici programa angažirani su na senzibiliziranju lokalne zajednice za potrebe djece s teškoćama, stalno se stručno usavršavaju i proširuju svoje kompetencije. Rad je danas obogaćen floortime pristupom i programom rehabilitacije putem pokreta. Tea Petek,odgajatelj-defektolog  jedan je od prvih floortime terapeuta u Hrvatskoj, a terapija se provodi uz superviziju američkih stručnjaka. Jedan od bitnih zadataka vrtića je i jačanje roditeljskih kompetencija i pružanje podrške. Kroz godine postojanja programa roditelji su se uključivali u rad savjetovališta i  grupe podrške.

Jedan je od prvih vrtića u Hrvatskoj koji provodi radionice podrške roditeljstvu "Rastimo zajedno  plus"  koji je  programa UNICEF-a za podršku roditeljstvu Prve tri su najvažnije! Crikvenički model inkluzije pridonosi prepoznatljivosti  vrtića. Prezentiran je na brojnim državnim i međunarodnim stručnim skupovima i konferencijama, priznat je danas kao primjer dobre prakse, za koju pokazuju interes i druge lokalne samouprave i ustanove. Otvoreni su za suradnju sa svima koje zanima crikvenički model inkluzije. 

Od prošle godine vrtić Radost uključen je kao partner u EU projekt" Integracija djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju u redovni predškolski sustav u gradu Velika Gorica". EU - IPA IV - Razvoj ljudskih potencijala Za svoj rad dobili su brojna priznanja:

  • 2004. - priznanje za najbolju praksu Saveza Udruge gradova i Udruge općina RH, Središnjeg  državnog ureda za upravu i vijeće Europe za projekt "Uključivanje djece s teškoćama u razvoju u programe predškolskog odgoja"
  • 2004 i 2012. godine Županijsko priznanje za najuspješniju odgojno-obrazovnu ustanovu, a u obrazloženju je inkluzija navedena kao jedna specifičnost vrtića

Program financira Grad Crikvenica, a u manjem dijelu MOZOŠ. Roditelji sufinanciraju 5 % cijene programa. Grad Crikvenica ističe se kao pozitivan primjer  sredine koja pokazuje visok senzibilitet za djecu s teškoćama, koja ne prestaje s vrtićem. Velik broj djece uključuje se u redovan sustav školovanja, uz asistenta kojeg financira  Grad Crikvenica.

Pozivam roditelje i sve sugrađane da posjete sutra 12.ožujka o.g. Dječji vrtić Radost čija vrata će biti otvorena u jutarnjim satima za sve koje zanima rad programa i inkluzija.